Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bergzeit GmbH, Georg-Kaindl-Str. 1, 83624 Otterfing, Duitsland, service@bergzeit.nl, telefoon: +49 8024 902290) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Bergzeit GmbH, c/o MS-Direct AG, Industriestr. 220, 87719 Mindelheim, Duitsland terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Als u uw retour via ons retourportaal aanmeldt, ontvangt u een gunstig retourlabel á €3,95 voor uw pakket.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

  • Overeenkomsten voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

  • Overeenkomsten voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: Bergzeit GmbH, Georg-Kaindl-Str. 1, Otterfing, Duitsland, service@bergzeit.nl

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede, dat ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten/de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Bestelnummer, besteld/ontvangen(*) op

– Naam/Namen(*) consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Retouretiketten

Onverminderd uw wettelijke rechten, voor retouren vanuit NL, BE, LU kunt u een gunstig pakketlabel á €3,95 uitprinten via onze retourportaal. Log in op uw klantenaccount en print het retouretiket uit. U kunt de retourzending afgeven bij een pakketdienst van de desbetreffende aanbieder in Nederland, België of Luxemburg. Meer informatie is te vinden op de retourpagina.

Bergzeit klantenservice

Vrijwillige terugzending tot 100 dagen na ontvangst van de goederen
Voor alle aankopen verleent Bergzeit na afloop van het wettelijk recht, een vrijwillige retourmogelijkheid tot 100 dagen na ontvangst van de goederen. Met deze retourmogelijkheid kunt u het contract ook herroepen nadat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken (zie annuleringsvoorwaarden hierboven) door de goederen binnen 100 dagen na ontvangst naar Bergzeit terug te sturen (de periode begint op de dag na ontvangst van de goederen). De tijdige verzending is voldoende om de deadline te respecteren. Als voorwaarde voor de uitoefening van de optie tot vrijwillige terugkeer van de goederen is dat u de goederen alleen gepoogd heeft zoals u dat in een winkel zou doen, en de goederen terugkeren in hun oorspronkelijke staat, intact en zonder schade in de oorspronkelijke verpakking. De terugkeer optie op vrijwillige basis is niet beschikbaar voor de aanschaf van cadeaubonnen.

Voor retourzendingen vanuit Nederland, België, Luxemburg, kunt u via het Bergzeit retourportaal een gunstig retouretiket á €3,95 afdrukken. Terugzendingen uit andere landen moeten voldoende gefrankeerd geretourneerd worden (Bergzeit GmbH, c/o MS-Direct AG, Industriestr. 220, 87719 Mindelheim, Duitsland). Voor verzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn, wordt er een bedrag van €18,00 in rekening gebracht. Als u problemen heeft met het downloaden van het retouretiket of als u geen printer heeft, neem dan contact op met de Bergzeit klantenservice.

Het voor consumenten geldende wettelijke herroepingsrecht wordt niet aangetast door de naleving van de regels voor het aanvullend contractueel toegekende retourrecht en blijft desondanks van kracht.