Algemene Voorwaarden


1 Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

 

2 Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

Het koopcontract komt tot stand met Bergzeit GmbH.

De presentatie van de producten in de online winkel is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende onlinecatalogus. U kunt de Bergzeit producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en op elk moment nog aanpassen, voordat u uw bindende bestelling plaatst. Gebruik bij het aanpassen van de bestelling de hiervoor geïllustreerde middelen. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. Zodra Bergzeit uw bestelling ontvangen heeft, ontvangt u van Bergzeit een bestelbevestiging per e-mail.

Wanneer het contract met Bergzeit tot stand komt is afhankelijk van de gekozen betaalmethode.3 Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden.


4 Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.5 Betaling

In onze shop zijn de volgende betalingswijzen beschikbaar:

iDEAL
Als u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

Bancontact
Als u de betaalwijze bancontact kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.​​​​​​​

Klarna

In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betalen via Klarna is alleen mogelijk voor consumenten. Tenzij hieronder anders is bepaald, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en geschiedt de betaling rechtstreeks aan Klarna. Verdere informatie wordt verstrekt bij de respectieve betalingsoptie en in de bestelprocedure.

Aankoop op rekening via Klarna
Het factuurbedrag is verschuldigd 30 dagen na verzending van de producten en ontvangst van de factuur.

Aankoop op afbetaling via Klarna
U kunt het factuurbedrag betalen in maandelijkse termijnen van ten minste 1/24 van het totale bedrag. Het bedrag van de minimumtermijn is € 6,95.

Creditcard
U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, bij Apple geregistreerd zijn, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt meer informatie tijdens de bestelprocedure.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd door PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens haar eigen criteria zijn geselecteerd, verdere betalingsmogelijkheden in de klantenrekening aanbieden. Wij hebben echter geen invloed op het aanbieden van deze mogelijkheden; verdere individueel aangeboden betalingsmogelijkheden beïnvloeden uw juridische relatie met PayPal. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening.

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens haar eigen criteria zijn geselecteerd, verdere betalingsmogelijkheden in de klantenrekening aanbieden. Wij hebben echter geen invloed op het aanbieden van deze mogelijkheden; verdere individueel aangeboden betalingsmogelijkheden beïnvloeden uw juridische relatie met PayPal. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening.


6 Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.


7 Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

Klantenservice: voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u de Bergzeit klantenservice telefonisch of per e-mail op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, op dinsdag van 9.00 tot 14.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur bereiken.

8 Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
• In geval van schade aan lijf, leven of gezondheid;
• Bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim;
• Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen;
• Voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien.9 Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

Trusted Shops (https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf)(https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf)10 Overeenkomst inzake het gebruik van de Trusted Shops Kopersbescherming 

U kunt bij ons geplaatste bestellingen tot een orderwaarde van 100 euro gratis via de kopersbescherming van Trusted Shops AG beveiligen. Daarnaast biedt Trusted Shops tegen betaling bescherming in combinatie met een garantsteller. De Trusted Shops kopersbeschermingsvoorwaarden zijn van toepassing, die u hier kunt vinden. De kopersbescherming wordt afgesloten door te klikken op de dienovereenkomstig aangewezen knop van de zogenaamde Trustcard, die als pop-up verschijnt op de bedankpagina voor de bestelling nadat een bestelling is geplaatst. Als u al geregistreerd bent voor kopersbescherming, wordt uw bestelling automatisch beschermd (automatische kopersbescherming) zonder dat u op de knop hoeft te klikken. Om u (automatische) kopersbescherming te kunnen bieden, moet de Trustcard toegang hebben tot bestelgegevens die in de cache van uw browser zijn opgeslagen. Daartoe worden een hashwaarde van uw e-mailadres, het bestelnummer en het totaalbedrag van uw bestelling aan Trusted Shops doorgegeven. Als u al geregistreerd bent voor kopersbescherming, is uw bestelling automatisch beschermd. Indien u nog niet geregistreerd bent voor kopersbescherming, kunt u zich registreren via de Trustcard zoals hierboven beschreven. Informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops is bijgevoegd bij de hierboven gelinkte Voorwaarden voor kopersbescherming.11 Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden. Bergzeit is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.


12 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Bergzeit GmbH totdat ze volledig zijn betaald. Voor eigendomsoverdracht is een verpanding, zekerheidsoverdracht, verwerking of transformatie niet toegestaan zonder toestemming van Bergzeit. 13 Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bergzeit GmbH, Georg-Kaindl-Str. 1, 83624 Otterfing, Duitsland, service@bergzeit.nl, telefoon: +49 8024 902290) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Bergzeit GmbH, c/o MS-Direct AG, Industriestr. 220, 87719 Mindelheim, Duitsland terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Als u uw retour via ons retourportaal aanmeldt, ontvangt u een gunstig retourlabel á €3,95 voor uw pakket.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

  • Overeenkomsten voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

  • Overeenkomsten voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: Bergzeit GmbH, Georg-Kaindl-Str. 1, Otterfing, Duitsland, service@bergzeit.nl

–  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede, dat ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten/de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Bestelnummer, besteld/ontvangen(*) op

– Naam/Namen(*) consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Retouretiketten

Onverminderd uw wettelijke rechten, voor retouren vanuit NL, BE, LU kunt u een gunstig pakketlabel á €3,95 uitprinten via onze retourportaal. Log in op uw klantenaccount en print het retouretiket uit. U kunt de retourzending afgeven bij een pakketdienst van de desbetreffende aanbieder in Nederland, België, Luxemburg. Meer informatie is te vinden op de retourpagina.

Bergzeit klantenservice

Vrijwillige terugzending tot 100 dagen na ontvangst van de goederen
Voor alle aankopen verleent Bergzeit na afloop van het wettelijk recht, een vrijwillige retourmogelijkheid tot 100 dagen na ontvangst van de goederen. Met deze retourmogelijkheid kunt u het contract ook herroepen nadat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken (zie annuleringsvoorwaarden hierboven) door de goederen binnen 100 dagen na ontvangst naar Bergzeit terug te sturen (de periode begint op de dag na ontvangst van de goederen). De tijdige verzending is voldoende om de deadline te respecteren. Als voorwaarde voor de uitoefening van de optie tot vrijwillige terugkeer van de goederen is dat u de goederen alleen gepoogd heeft zoals u dat in een winkel zou doen, en de goederen terugkeren in hun oorspronkelijke staat, intact en zonder schade in de oorspronkelijke verpakking. De terugkeer optie op vrijwillige basis is niet beschikbaar voor de aanschaf van cadeaubonnen.

Voor retourzendingen vanuit Nederland, België, Luxemburg, kunt u via het Bergzeit retourportaal een gunstig retouretiket á €3,95 afdrukken.  Terugzendingen uit andere landen moeten voldoende gefrankeerd geretourneerd worden ( Bergzeit GmbH, c/o MS-Direct AG, Industriestr. 220, 87719 Mindelheim, Duitsland). Voor verzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn, wordt er een bedrag van €18,00 in rekening gebracht. Als u problemen heeft met het downloaden van het retouretiket of als u geen printer heeft, neem dan contact op met de Bergzeit klantenservice.

Het voor consumenten geldende wettelijke herroepingsrecht wordt niet aangetast door de naleving van de regels voor het aanvullend contractueel toegekende retourrecht en blijft desondanks van kracht.

 

14 Prijzen

De prijzen vermeld op de productpagina's zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten maar exclusief verzendkosten. Leveringen naar niet-EU-landen vinden plaats zonder dat de Duitse BTW in rekening wordt gebracht. Alle andere belastingen (EUSt) en douanekosten zijn voor rekening van de klant. 15 Slotbepalingen

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, zal het contract geldig blijven. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de relevante wettelijke bepalingen.


Status Januari 2024