Base layers up to 60% off

Base layers up to 60% off

See Sale

Algemene Voorwaarden met informatie voor klanten

Algemene voorwaarden

 1. Reikwijdte en aanbieders
 2. Afsluiten van contract
 3. Prijzen
 4. Verzendkosten
 5. Leveringsvoorwaarden
 6. Betalingsvoorwaarden
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Herroepingsrecht - instructies
 9. Transportschade
 10. Garantie
 11. Slotbepalingen

Veel gestelde vragen (FAQ)


Algemene voorwaarden (met juridische informatie)

1 Reikwijdte en aanbieders

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, die over de online winkel

Bergzeit GmbH
Georg-Kaindl-Str. 1
DE-83624 Otterfing

Telefoon +49 (0)8024 / 90 229 – 0
Fax +49 (0)8024 / 467 94 950
Email service@bergzeit.de

CEO:
Maximilian Hofbauer
Amtsgericht München, HRB 163498
BTW Nr. DE 814 724 454

worden gemaakt.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor alle vragen en klachten, van maandag tot vrijdag 9:00-19:00 op het nummer + 49 (0)8024 / 90229-0 of via email op service@bergzeit.de.

Online geschillen behandeling

De Europese Commissie biedt een platform aan voor online geschillenbeslechting (OS), welke u hier kan vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de afwikkeling van een geschil. Wij zijn niet bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een Duits consumentenrecht-orgaan.

2 Afsluiten van contract

2.1 De voorstelling van het product in de online winkel is bedoeld om een aankoop bod te ontvangen. Door te klikken op de knop „Buy“, maak je een bindend aanbod tot kopen.

2.2 Wij kunnen uw bestelling ook aanvaarden door het sturen van een aparte orderbevestiging via email of door het leveren van de goederen. De bevestiging van ontvangst van de bestelling vindt plaats direct door geautomatiseerde email na het verzenden van de bestelling en is geen aanvaarding van de opdracht.

3 Prijzen

De prijzen op de productpagina's zijn inclusief BTW en andere prijs componenten en moeten begrepen worden naast transport kosten. Leveringen in niet-EU-landen volgen zonder de berekening van de Duitse BTW. Alle andere belastingen (BTW) en douane-inklaringskosten moeten worden betaald door de klant. Leveringen naar een adres in Zwitserland zijn alleen mogelijk via onze Zwitserse site (www.bergzeit.ch).

4 Verzendkosten

4.1 De kosten voor de levering kunnen op onze website worden gevonden (Verzendkosten). De verzendkosten zullen worden aan het begin van het bestelproces opnieuw worden medegedeeld. Goederen met een waarde van EUR 50,00 worden gratis verzonden binnen Duitsland.

4.2 Bij betaling bij ontvangst worden hogere verzendkosten aangerekend (EUR 4,00) en een extra vergoeding van EUR 2,00 zal worden geïnd bij levering. Andere belastingen of kosten zijn er niet.

5 Levering en voorbehoud van eigen bevoorrading

5.1 Levering vindt binnen Duitsland plaats met DHL naar uw huisadres of levering station. Levering aan mailboxen of bij de post is niet mogelijk.

5.2 De levertijd is, tenzij anders vermeld in de offerte, 3-5 dagen. Voor bepaalde producten, is een express levering binnen 24 uur mogelijk. Goederen waarvoor een express levering wordt aangeboden worden afzonderlijk aangegeven.

5.3 Indien niet alle bestelde producten in voorraad zijn, zijn wij gerechtigd deelleveringen te maken op onze kosten, voor zover dit redelijk is voor u.

5.4 Indien de levering van de goederen door uw schuld na drie pogeingen faalt, kunnen we het contract verbreken. Eventueel gedane betalingen zullen onmiddellijk worden terugbetaald.

5.5 Indien het bestelde product niet beschikbaar is, omdat dit product niet geleverd krijgen door onze leveranciers zonder onze eigen schuld, kunnen we ons terugtrekken uit het contract. In dit geval, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen en kunnen wij u voorstellen een vergelijkbaar product te leveren. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als u geen vergelijkbaar product wil, zullen we de kosten onverwijld terugbetalen die al gemaakt zijn.

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 De betaling zal worden gedaan op voorhand, met bankkaart, PayPal, bankoverschrijving en - indien beschikbaar - via factuur (BillPay). De algemene vorwaarden van BillPay GmbH gelden.

6.2 Indien u betaalt met voorschot, zullen wij onze bankgegevens opnemen in de orderbevestiging. Het factuurbedrag moet binnen 10 dagen worden overgemaakt op onze rekening.

6.3 Bij betaling met een bankkaart, PayPal of directe overschrijving wordt uw rekening direkt gedebiteerd met de uitvoering van de betalingstransactie.

6.4 Bij wanbetaling, wordt de aankoopprijs gedurende de vertraging in de hoeveelheid van 5% rente boven de basisrente verhoogd. Wij behouden ons het recht voor om een hogere schade te bewijsen door deze vertraging.

6.5 Details van de aangeboden betaalmethoden zijn terug te vinden op onze website onder de rubriek „Betaling“.

7 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot hun volledige betaling. Voor eigendomsoverdracht is een verpanding, zekerheidsoverdracht, verwerking of transformatie niet toegestaan zonder onze toestemming.

8 Herroepingsrecht

Consumenten hebben gedurende veertien dagen recht op herroeping.
Een consument is een natuurlijke persoon die een transactie sluit voor doeleinden die meestal noch commercieel zijn noch aan een zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

8.1 Instructies voor herroeping voor goederen, die per post worden verzonden:

De hierop volgende instructies tot herroeping gelden alleen voor goederen, die per post werden verzonden:

Herroepingsrecht - Instructies

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen, en zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen.

De wachttijd bedraagt veertien dagen na de datum waarop u of een derde vertegenwoordiger door u benoemd, die niet de vervoerder is, de finale goederen ontvangen heeft of had.

Om uw recht uit te oefenen, moet U ons verwittigen:

Bergzeit GmbH
Georg-Kaindl-Str. 1
83624 Otterfing
Telefon +49 (0)8024 / 90 229 – 0
Telefax +49 (0)8024 / 467 94 950
E-Mail service@bergzeit.de

met een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden bericht) van uw besluit het contract te herroepen. U kunt hiertoe gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, wat echter niet verplicht is.

Om aan de deadline te voldoen, is het voldoende dat u uw communicatie met betrekking tot het herroepingsrecht voor de wachttijd verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract wil herroepen, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een soort van andere soort levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden levering heeft gekozen - waarbij we de standaardlevering vergoeden), onmiddellijk terugbetalen uiterlijk binnen veertien dagen na de datum de kennisgeving is ontvangen i.v.m. de herroeping van dit contract. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde methode van betaling die u heeft gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij expliciet anders is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de herroeping van dit contract, terugzenden of teruggeven. De deadline wordt gerespecteerd als u de goederen voor de termijn van veertien dagen terugstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft te betalen voor de waardevermindering van de goederen, alleen als het waardeverlies niet te wijten is aan een onderzoek om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Terugtrekkingsformulier: terugtrekking formulier om in te vullen

8.2 Het recht op herroeping geldt niet voor op afstand gesloten overeenkomsten

8.3 Bergzeit klantenservice

Vrijwillige terugzending tot 30 dagen na ontvangst van de goederen

Voor alle aankopen verlenen wij na afloop van het wettelijk recht, een vrijwillige terugleveringsmogelijkheid tot 30 dagen na ontvangst van de goederen. Deze teruggave mogelijkheid kunt u zelfs uitoefenen na het verstrijken van de 14-daagse opzegtermijn (zie hierboven) om het contract tot 30 dagen na ontvangst te annuleren door het ons terugzenden van de goederen (periode die ingaat op de dag na ontvangst van de goederen). De tijdige verzending is voldoende om de deadline te respecteren. Als voorwaarde voor de uitoefening van de optie tot vrijwillige terugkeer van de goederen is dat u de goederen alleen gepoogd heeft zoals u dat in een winkel zou doen, en de goederen terugkeren in hun oorspronkelijke staat, intact en zonder schade in de oorspronkelijke verpakking. Als u problemen heeft met het downloaden van de terugkeer sticker of u heeft geen printer beschikbaar, kan u contact opnemen met onze klantenservice. De terugkeer optie op vrijwillige basis is niet beschikbaar voor de aanschaf van cadeaubonnen.

Voor retourzendingen vanuit Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland kunt u over ons retour portaal gratis een retour zegel afdrukken. Terugzendingen uit andere landen moeten ons voldoende gefrankeerd zijn (Bergzeit GmbH, Ludwig-Ganghofer-Str. 45, 83624, D Otterfing). Voor verzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn, wordt U een bedrag van EUR 18,00 in rekening gebracht.

9 Transportschade

9.1 Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dan kunt u een klacht indienen voor dergelijke fouten onmiddellijk aan de vervoerder, en we vragen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (telefoon +49 (0)8024 / 90229-0).

9.2 Het falen van een klacht of contact, heeft geen gevolgen op uw wettelijke rechten tot garantie. Ze helpen ons echter om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te maken.

10 Garantie

Voor de aangeboden producten in onze winkel geldt een wettelijke recht op garantie.

11 Slotbepalingen

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou zijn, zal het contract geldig blijven. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de relevante wettelijke bepalingen.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoe werkt het winkelwagen systeem?

Producten kunnen zonder enige verplichting aangemerkt worden door te klikken op de knop „add to cart“. U kan uw winkelwagentje op elk gewenst moment bekijken door te klikken op de „mandje“ en de producten, indien nodig door te klikken op de knop „Verwijder item“ verwijderen uit het wagentje. Als u de producten in uw winkelwagen wil kopen, klik op de knop „afrekenen“.

Moet ik me aanmelden?

Na het selecteren van de producten wordt u gevraagd om uw gegevens in te voeren. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een "*". U kunt eventueel een account aanmaken voor toekomstige orders door het invoeren van gebruikersnaam en wachtwoord, zonder dat u uw adresgegevens opnieuw moet invoeren.

Wanneer wordt mijn bestelling contractueel bindend?

Op de bestelpagina kunt u uw gegevens opnieuw controleren. Door te klikken op de knop „Kopen“, voltooit u het bestelproces. De werkwijze kan op ieder moment worden onderbroken door het sluiten van het browservenster. Op de afzonderlijke pagina's vindt u meer informatie, zoals correctie mogelijkheden.

Wordt de tekst van het contract opgeslagen?

De tekst contract wordt opgeslagen op onze interne systemen. De algemene voorwaarden kan u op elk gewenst moment op onze website inkijken. De bestellingsgegevens en de algemene voorwaarden worden u per email verzonden. Na voltooiing van de bestelling, zijn uw bestellingsgegevens om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via het internet.

Lowa Shop

Het begin van de Opper-Beierse schoenfabrikant Lowa gaat terug tot 1920. Lowa schoenen ontlenen hun specifieke karakter aan hun speciale pasvorm, , de veelzijdige functionaliteit en buitengewone duurzaamheid.

Wandelschoenen uit Beieren

Multifunctioneel, trekking of allround, met outdoorschoenen van Lowa heb je in elke situatie stabiele grip. Net als de Lowa Renegade - de Lowa klassieker van de multifunctionele schoenen - beschikken alle Lowa wandelschoenen over talrijke voordelen

De voordelen van een Lowa schoen

De MONOWRAP zoolconstructie garandeert optimale grip, terwijl bij veel Lowa modellen een waterdicht en dampdoorlatend Gore-Tex membraan voor een prettig voetklimaat zorgt.

De kwaliteit van Lowa schoenen

De kwaliteit en verwerking zijn uniek. Iedere Lowa schoen is gebaseerd op traditionele handarbeid. Lowa-schoenen horen bij de top 3 van schoenfabrikanten op dit gebied. Slecht gelijmde zolen, rafelende naden en binnennaden zal je bij een Lowa schoen niet tegenkomen...

Lowa wandelschoenen

Voor wandelaars en bergbeklimmers heeft het traditionele merk Lowa de roeping om wandelschoenen met veel draagcomfort en veilige zoolprofielen te produceren. In onze Lowa shop vind je een groot assortiment van Lowa modellen voor verschillende outdooractiviteiten. Lowa wandelschoenen zijn er in uitvoeringen voor dames, heren en kinderen, die perfect zijn aangepast aan de eisen van de doelgroep. En vergeet vooral niet, om je wandelschoenen goed te onderhouden, om zo de kwaliteitstandaard te behouden. Let daarom goed bij de aankoop van je Lowa schoenen op onze onderhoudsaccessoires voor bergschoenen.

Lowa kopen

In onze Lowa Outlet heb je met een beetje mazzel topschoenen met 50 % korting. Natuurlijk is hier de 100-dagen-garantie, net als in de Bergzeit winkel ook van kracht.