Privacybeleid

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Bergzeit GmbH
Georg-Kaindl-Str. 1
83624 Otterfing
Duitsland
Telefoon: +49 8021 506 20 111
E-mail: service@bergzeit.nl


1. DETAILS VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Hartelijk dank voor uw interesse in onze webwinkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeert Bergzeit u in detail over de omgang met uw gegevens.

Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomend met art. 6, lid 1, f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

Om criminele activiteiten af te weren, worden IP-adressen 24 uur lang volledig bewaard en vervolgens automatisch geanonimiseerd. 

Hostingdiensten van derden

Als onderdeel van de verwerking namens ons, levert een externe provider ons de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren die in de online winkel worden aangeboden, zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het kader dat hier wordt uitgelegd.

Deze serviceprovider is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. GEGEVENS VERZAMELING EN VERWERKING TER UITVOERING, VAN DE OVEREENKOMST EN BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT

Bergzeit verzamelt persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat Bergzeit deze gegevens in dit geval absoluut nodig heeft om het contract uit te voeren of uw contactaanvraag te verwerken. Het is voor u niet mogelijk om uw bestelling af te ronden en/of contact met ons op te nemen zonder ons deze informatie te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u terugvinden op de respectievelijke gegevens invoerformulieren. In overeenstemming met art. 6, lid 1, sub. b AVG gebruikt Bergzeit de gegevens die u ons verstrekt om de overeenkomst uit te voeren en uw verzoeken te verwerken. Als u besluit een klantenrekening te openen en ons uw toestemming geeft in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub. a AVG, zal Bergzeit uw gegevens ook gebruiken om deze rekening te openen. 

Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van uw klantaccount beperkt Bergzeit de verdere verwerking van uw gegevens en verwijdert Bergzeit uw gegevens na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of Bergzeit het recht voorbehoud op een uitgebreider gebruik van de gegevens, wat wettelijk is toegestaan en waarvan Bergzeit u op de hoogte stelt. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hieronder aangegeven adres of via een functie die hiervoor is voorzien in het klantaccount.

De gegevens die worden verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. voorbereiding van een winkelwagentje, controlelijsten) worden verwijderd zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en er duidelijk geen contract is gesloten, uiterlijk na 30 dagen.

Retourenverwerking

Voor het verwerken van retouren en geretourneerde goederen maakt Bergzeit gebruik van de dienstverlener Finecom, Zur Painten 777, 94529 Aicha vorm Wald, (Duitsland), die voor ons werken op basis van orderverwerking. Dit dient ter bescherming van ons doorslaggevende legitieme belang bij een snelle en vlotte verwerking van retourzendingen en de terugboeking van aankoopprijs betalingen in het kader van een belangenafweging in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. Als u vragen heeft over onze serviceproviders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

3. GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN DE VERZENDING

Om de overeenkomst conform art. 6, lid 1, sub. b AVG uit te voeren, geeft Bergzeit uw gegevens door aan de met de levering belaste vervoerder, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. 

Verzendmelding door parcelLab

Bergzeit gebruikt de externe dienstverlener parcelLab (parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 München, Duitsland) voor de verwerking van bestellingen en verzendingen, om verzendrapporten naar onze klanten te ontvangen en om de verzendstatus en het trackingnummer van hun zending aan hen door te geven. Voor dit doel worden de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het volgen van zendingen (naam, straat, postcode, stad, land, telefoonnummer, e-mail, ordernummer, productnummer, verzendnummer en geselecteerde dienstverlener) doorgestuurd naar parcelLab. Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij een vlotte communicatie met onze klanten na het sluiten van het contract en een efficiënte pakketbezorging in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, lid f AVG.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

De serviceprovider werkt voor ons als onderdeel van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring. Gegevens die zijn doorgestuurd naar parcelLab worden na 90 dagen automatisch verwijderd.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van parcelLab.

4. Gegevensoverdracht naar verzendserviceprovider met oog op de kennisgeving van de verzending

Bergzeit zal uw e-mailadres doorgeven aan de hieronder vermelde verzendserviceproviders, zodat zij voorafgaand aan de bezorging contact met u kunnen opnemen om de bezorging aan te kondigen of te coördineren:

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG
Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Duitsland

Dit dient om onze overwegend legitieme belangen te beschermen bij een vlotte communicatie met onze klanten na het sluiten van het contract, evenals een efficiënte pakketbezorging door de verzendserviceprovider, in het bijzonder door alternatieve bezorgopties aan te bieden, in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, lid f AVG.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

5. GEGEVENSVERWERKING BIJ DE UITVOERING VAN DE BETALING

5.1. GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIEVERWERKING

Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geeft Bergzeit de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

5.2. GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISATIE VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

Bergzeit kan haar dienstverleners aanvullende informatie verstrekken die zij, samen met de informatie die nodig is om de betaling te verwerken, kunnen gebruiken als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en om onze betalingsprocessen te optimaliseren (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze eigen belangen.

5.3. IDENTITEITS- EN KREDIETCONTROLE BIJ HET SELECTEREN VAN KLARNA BETAALDIENSTEN

Kopen op rekening via Klarna, kopen op afbetaling via Klarna.
Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna), vragen wij uw toestemming onder art. 6 lid 1 sub a AVG dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en voor een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen overdragen. In Nederland kunnen de in de bijlagen van de privacyverklaring van Klarna genoemde kredietinformatiebureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles. Klarna zal de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling gebruiken om een evenwichtig besluit te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactpersoon die in deze privacyverklaring wordt genoemd. Als gevolg daarvan kunnen wij u mogelijk niet langer bepaalde betalingsmogelijkheden aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken, ook aan Klarna.

 

6. INTEGRATIE VAN DE TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops AG bestaat, kunt u bij vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten bij voorkeur contact opnemen met Trusted Shops via de in de informatie over gegevensbescherming vermelde contactmogelijkheden. Desondanks kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon van uw keuze. Uw vraag zal dan, indien nodig, worden doorgegeven aan de andere verantwoordelijke persoon voor een antwoord.

Trusted Shops widgets zijn op deze website geïntegreerd om Trusted Shops diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en Trusted Shops producten aan te bieden aan shoppers nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing door het mogelijk maken van veilig winkelen in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG, die zwaarder wegen dan onze belangen. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops"), waarmee wij krachtens art. 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het onderstaande over de wezenlijke inhoud van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 26 lid 2 AVG.

Gegevensverwerking bij de integratie van de Trustbadge/andere widgets

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Het IP-adres wordt onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutenanalyse.

Verwerking van gegevens na voltooiing van de bestelling

Nadat de bestelling is afgerond, heeft de trustbadge toegang tot de bestelinformatie die in uw eindapparaat is opgeslagen (totaalbedrag van de bestelling, bestelnummer, gekocht product, indien van toepassing) en e-mailadres. Dit is nodig om u de Trusted Shops diensten te kunnen aanbieden en uw bestelling eventueel automatisch te beveiligen. Daartoe wordt uw e-mailadres, dat met een cryptologische eenrichtingsfunctie wordt gehasht, aan Trusted Shops doorgegeven. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG.

Dit dient om te controleren of u al bent aangemeld voor diensten van Trusted Shops en is daarom noodzakelijk voor de behartiging van onze en Trusted Shops' dwingende gerechtvaardigde belangen bij de telkens aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten op het gebied van transactiebeoordeling overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u zich nog niet voor de diensten hebt ingeschreven, krijgt u vervolgens de gelegenheid om dat voor het eerst te doen. De verdere verwerking na registratie is eveneens afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als u zich niet registreert, worden alle doorgegeven gegevens automatisch door Trusted Shops gewist en is een persoonlijke referentie niet meer mogelijk.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub f AVG om een probleemloze werking te garanderen. De verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in elk geval gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, dat hier kan worden geraadpleegd voor de VS en hier voor Israël. Serviceproviders uit de VS zijn over het algemeen gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Meer informatie is hier beschikbaar. Wanneer dienstverleners niet zijn gecertificeerd onder het DPF, zijn standaard contractuele clausules afgesloten als een geschikte garantie.

7. COMMENTAARFUNCTIE

Om u de mogelijkheid te geven met ons en andere gebruikers in contact te komen en uw eigen mening over onze artikelen te schrijven, heeft Bergzeit een commentaartool in het tijdschriftgedeelte. Met deze tool kunt u commentaar geven op onze artikelen en een discussie met andere gebruikers starten of leiden. Als u ons vooraf uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, zal Bergzeit de volgende gegevens gebruiken in het kader van de commentaarfunctie:
Naam
E-Mail
Uw tekst

Het gebruik van de commentaarfunctie vereist de specificatie van een naam, hier kunt u ook een pseudoniem kiezen.

Na het verwijderen van uw opmerking, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en opgeslagen zolang dit nodig is om juridische claims te doen uit te oefenen of te verdedigen, maar worden uiterlijk na 3 jaar verwijderd. Het verwijderen van uw commentaar is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.


8. WINSPELLEN EN/OF PRIJSVRAGEN

Binnen ons online aanbod wordt, om het contract na te komen (d.w.z. het aanbieden van wedstrijden in de zin van art. 6 I, volgens b AVG) op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in verhoogde klantenloyaliteit en marketing in de zin van art. f. AVG) van tijd tot tijd competities van onze partners beschikbaar gesteld. Om hieraan deel te nemen, vraagt Bergzeit de volgende gegevens van u:
Voornaam
Achternaam
E-Mail
Fotoupload voor fotowedstrijden
Telefoonnummer
Motivatie tekst

Voordat Bergzeit uw gegevens opslaat, vraagt Bergzeit uw toestemming voor het aangegeven doel. Als onderdeel van deze toestemming informeert Bergzeit u over de individuele deelnamevoorwaarden, welke overdrachts- en verwerkingsvoorwaarden van toepassing zijn op de betreffende wedstrijd. Bergzeit slaat deze gegevens op in het kader van de wettelijke bewijsplicht op basis van art. 6 I, onder c AVG. Nadat de bewijsplicht is verstreken, worden uw gegevens verwijderd.9. COOKIES, PLUGINS EN ANDERE TECHNOLOGIEËN OP ONZE WEBSITE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maakt Bergzeit op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies).

Bergzeit maakt gebruik van technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van de belangenafweging dienen de overheersende legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod overeenkomend met art. 6, lid, onder f AVG. 

Daarnaast gebruikt Bergzeit technologie om de wettelijke verplichtingen waaraan Bergzeit onderworpen is te vervullen (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende delen van deze privacyverklaring.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende link: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Voor zover u heeft ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactpersoon die in de privacyverklaring is beschreven. U kunt ook deze link gebruiken. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.


Consent Management

Op onze website gebruiken wij een toestemmingsbeheersdienst ("Consent Manager Platform (CMP)") om u te informeren over de cookies en de andere technologieën die wij op onze website gebruiken en om uw toestemming, indien nodig, voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze technologieën te verkrijgen, te beheren en te documenteren. Dit is noodzakelijk op grond van art. 6 lid 1 sub c AVG om te voldoen aan onze wettelijke verplichting op grond van art. 7 lid 1 AVG om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaraan wij onderworpen zijn, te kunnen bewijzen. Het gebruikte Consent Manager Platform (CMP) is een aanbod van Bergzeit GmbH, Georg-Kaindl-Str. 1, 83624 Otterfing, Deutschland, die uw gegevens namens ons verwerkt.

Nadat u uw cookieverklaring op onze website hebt ingediend, slaat de webserver de volgende gegevens op: IP-adres, apparaat informatie, browserinformatie, ingestelde taal, bezochte website of de URL daarvan, datum en tijd van uw toestemmingsverklaring alsmede informatie over uw toestemmingsgedrag.

Daarnaast worden de volgende technologieën gebruikt die informatie bevatten over uw toestemmingsgedrag: Cookies, logbestanden

Uw gegevens worden na drie jaar verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden om gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.Gebruik van Qualtrics voor tevredenheidsonderzoeken

Op onze website gebruiken we de enquêtebeheertechnologie van Qualtrics LLC 333 W River Park Drive, Provo, Utah 84604, VS ("Qualtrics") om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Met behulp van jouw antwoorden kunnen we onze producten en diensten steeds verder ontwikkelen en het bestelproces voor jou optimaliseren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is jouw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO. Deelname aan de tevredenheidsonderzoeken is vrijwillig. Als je niet geïnteresseerd bent in de betreffende enquête, kun je de betreffende pop-up van de enquête gewoon sluiten.

We behouden ons het recht voor om de opgeslagen responsgegevens verder te verwerken voor interne doeleinden. In deze context kunnen we opnieuw contact met je opnemen. Het doel van dit contact is om onze service te optimaliseren en zo de klanttevredenheid te verhogen. Houd er rekening mee dat je te allen tijde het recht hebt om zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen een dergelijk contact.

Bij het gebruik van Qualtrics slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook jouw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en informatie over jouw browser en eindapparaat (toegangsgegevens) bevat. Dit dient onze legitieme belangen in de correcte presentatie en uitvoering van de enquête, die zwaarder wegen dan onze belangen overeenkomstig Art. 6 Paragraaf 1 S. 1. lit. f DSGVO.

Wanneer je Qualtrics gebruikt, worden er ook cookies ingesteld om het huidige tevredenheidsonderzoek tijdens je browsersessie in stand te houden.

Je gegevens worden opgeslagen op servers van Qualtrics in Duitsland.

Qualtrics werkt namens ons.

 

Mogelijk krijgt u de optie om deel te nemen aan een loterij na het invullen van een enquête. Om deel te nemen aan de loterij heeft Bergzeit de volgende gegevens nodig:
• E-Mailadres
• Voor- en Achternaam

Opgave van voor- en achternaam is optioneel voor deelname aan een loterij, opgave van een pseudoniem is mogelijk. Door deel te nemen aan een loterij, zorgt u ervoor dat de informatie die u verstrekt, in het bijzonder uw e-mailadres, waarheidsgetrouw en correct is. Als u deelneemt aan een wedstrijd, worden uw gegevens alleen door ons verzameld, opgeslagen en verwerkt voor het afhandelen van de wedstrijd, zodat Bergzeit contact met u kan opnemen als u wint. Voor dit doel vindt de verwerking plaats op basis van art. 6, zin 1, lid b AVG om de contractueel gegarandeerde service te verlenen. Uw concurrentie- en enquêtegegevens worden niet gekoppeld. De in deze context opgeslagen persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang dit nodig is voor de uitvoering van enquêtes en, indien van toepassing, vervolgwedstrijden. Nadat het verwerkingsdoel niet meer bestaat, worden de gegevens verwijderd, mits er vanwege wettelijke bewaarplicht geen verdere verwerking plaatsvindt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.


Dynamic Yield

 

Als u ons uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, worden technologieën van Dynamic Yield, 6 W 18th Street, New York, NY 10011, USA ("Dynamic Yield") gebruikt in het kader van ons aanbod. Wanneer u de dienst gebruikt, worden apparaat identificaties en internet- of elektronische netwerkactiviteiten door u verwerkt en doorgegeven.
De dienst stelt ons in staat pop-ups en banners aan te bieden en deze dynamisch aan te passen aan de voorkeuren van bezoekers. Het biedt apparaat overschrijdende analyses van het bezoekersverkeer op de website. We kunnen deze informatie ook gebruiken om het succes van onze marketingmaatregelen te meten.
Dynamic Yield verzamelt gepseudonimiseerde informatie over uw gebruiksactiviteiten op onze website. Cookies worden gebruikt om gepseudonimiseerde informatie op te slaan onder een willekeurig gegenereerde ID (pseudoniem).
De gegevens worden alleen opgeslagen zolang als nodig is voor het doel van de verwerking of totdat u uw toestemming intrekt.
Dynamic Yield handelt namens ons. De door Dynamic Yield verzamelde gegevens worden verwerkt en gehost in de EU. Er kan toegang zijn tot persoonsgegevens door het Amerikaanse en Britse bedrijf van Dynamic Yield. Dit kan het geval zijn als er diensten aan Bergzeit moeten worden geleverd, zoals ondersteuning. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

 Voor meer informatie kunt u terecht ophttps://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

 MaxMind

Om de presentatie van onze website te verbeteren, verwerkt Bergzeit ook uw IP-adres om uw locatie te bepalen.

Als onderdeel van de verwerking wordt uw IP-adres vergeleken met onze database om uw websiteaanvraag (continent, land en staat) te kunnen toewijzen.

Dit dient ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG bij een locatie specifieke weergave van onze website-inhoud met betrekking tot de weergave van verzendkosten en verzendtijden en situatie gerelateerde, pandemische leveringsblokken, om u een verbeterde gebruikerservaring op onze website te kunnen bieden.

Uw IP-adres wordt alleen verwerkt voor het hierboven uiteengezette doel en zal niet worden samengevoegd met andere persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden door ons alleen verwerkt zolang dit nodig is om het hierboven beschreven


10. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Fit Analytics
Voor zover u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, clausule 1, verwerkt Bergzeit de volgende gegevens die vrijwillig door u zijn verstrekt om uw vermoedelijk geschikte kledingmaat te bepalen door middel van statistische procedures en, indien nodig, met toevoeging van geanonimiseerde aankoop- en retourgegevens en om het gebruik van de maatadviseur continu te verbeteren:
· Geslacht;
· Lichaamslengte;
· Gewicht;
· Leeftijd (optioneel);
· Referentieartikel of merk (optioneel);
· BH-maat (optioneel);
· Figuur type;
· Draagvoorkeur;
· Indien nodig ook toegang tot uw eerdere aankopen bij de respectievelijke partnershop.

Hiervoor gebruikt Bergzeit cookies. De bovengenoemde gegevens worden anoniem opgeslagen in een sessiedatabase en onder een willekeurig gegenereerde sessie-ID van onze serviceprovider en worden niet samengevoegd met andere persoonlijke gegevens. De daarin opgenomen sessie-ID stelt ons in staat om het gebruik van de maatadviseur klantgerichter te maken, zodat reeds gegeven maatadvies ook over productpagina's op onze website heen beschikbaar is.

Na het doel en het einde van het gebruik van de technologie door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring met werking voor de toekomst. Het online maatadvies op onze productpagina's wordt aangeboden als onderdeel van de verwerking namens ons. Meer informatie over Fit Analytics vindt u hier.

Podigee (Podcast)
Bergzeit gebruikt de podcastspeler van de provider Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlijn, Duitsland. De podcasts worden geladen door Podigee of verzonden via Podigee. Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte levering, analyse en optimalisatie van ons podcastaanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f.

Podigee verwerkt IP-adressen en apparaatinformatie om podcastdownloads / playbacks mogelijk te maken en om statistische gegevens te bepalen, zoals toegangsnummers. Deze gegevens worden door Podigee geanonimiseerd of gepseudonimiseerd voordat ze in de database worden opgeslagen, tenzij ze nodig zijn voor de levering van de podcasts.

Verdere informatie en mogelijkheden om bezwaar te maken zijn te vinden in de privacyverklaring van Podigee.

SOCIAL MEDIA

Flockler (Social Media Wall)
Deze website maakt gebruik van de social media wall Flockler, een dienst van Flockler Oy, Rautatienkatu 21 B, Tampere, 33100, Finland. De wettelijke basis voor het gebruik van de Flockler Social Media Wall is uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder a van de AVG.

Wanneer u de pagina oproept, laadt uw browser de sociale media-inhoud van Instagram, Twitter, YouTube en Facebook en geeft deze automatisch weer op de sociale media-wall. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van de sociale mediadiensten (Instagram, Twitter, YouTube, Facebook). Wanneer de inhoud wordt geladen, worden de gegevens ook doorgegeven aan de respectievelijke aanbieder van sociale media. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd bij de betreffende social media-aanbieder of daar geen account bij heeft. Hierdoor weten de sociale mediadiensten dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Als u bent ingelogd op uw social media-account, stelt u de social media-dienst in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Bergzeit heeft geen invloed op het type en de omvang van de overgedragen gegevens of op de verdere verwerking ervan. Uw IP-adres wordt overgedragen wanneer de inhoud wordt geladen. Als u tegelijkertijd bij de betreffende socialmediadienst bent aangemeld, kan de informatie direct aan uw gebruikersprofiel worden toegewezen. Als u een dergelijke verzameling profielinformatie wilt vermijden, moet u zich afmelden bij het betreffende socialmediadienstplatform. Het doel van de verwerking is de automatische gegevensuitwisseling tussen deze website en de sociale mediadiensten van Instagram, Twitter, YouTube en Facebook.

De persoonlijke gegevens worden naar de VS verzonden voor opslag op servers.

Flockler Oy: De gegevens die Bergzeit naar Flockler stuurt, worden na 90 dagen verwijderd en worden vervolgens 60 dagen bewaard als reservekopie totdat ze definitief worden verwijderd.

Twitter: de gegevens die Bergzeit naar Twitter stuurt, worden na 30 dagen verduisterd, samengevoegd of automatisch verwijderd.

Instagram: de gegevens die Bergzeit naar Instagram stuurt, worden verwijderd wanneer de geleverde diensten en Instagram-producten niet langer nodig zijn. Als er een account bestaat, worden de gegevens uiterlijk bij het verwijderen van het account verwijderd.

YouTube: de gegevens die Bergzeit naar Google stuurt, worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Facebook: de gegevens die Bergzeit naar Facebook stuurt, worden verwijderd wanneer de aangeboden diensten en Facebook-producten niet langer nodig zijn. Als er een account bestaat, worden de gegevens uiterlijk bij het verwijderen van het account verwijderd.

Ga voor meer informatie over de Flockler Social Wall naar: deze pagina.

Meer informatie van Instagram over het omgaan met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Instagram.

Ga voor meer informatie van Twitter hier naar hun privacybeleid.

Meer informatie van YouTube over hun richtlijnen voor gegevensbescherming is hier te vinden.

Ga voor meer informatie van Facebook hier naar hun privacybeleid.

Onze online aanwezigheid op Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Xing, LinkedIn en Pinterest
Voor zover u uw toestemming heeft gegeven aan de respectieve social media-exploitant in overeenstemming met art. 6, par. 1, zin 1, lid a AVG, worden uw gegevens automatisch verzameld voor marktonderzoek en reclamedoeleinden op de hierboven genoemde sociale media wanneer u bezoek onze online aanwezigheid en opgeslagen, van waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden in de regel cookies gebruikt. De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de onderstaande providers. Mocht u hierbij nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook, wordt doorgaans naar een Facebook-server, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Twitter is een aanbieding van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter"). De automatisch door Twitter verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter wordt gewoonlijk verzonden naar en opgeslagen op een server die wordt beheerd door Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Instagram is een aanbieding van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram, wordt doorgaans naar een Facebook-server, Inc. ., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS, en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

YouTube is een aanbieding van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Pinterest is een aanbieding van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). De automatisch door Pinterest verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt doorgaans naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS gestuurd en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

LinkedIn is een aanbieding van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt gewoonlijk verzonden naar een server van de LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Xing is een aanbieding van New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg.

VERBETERDE GEBRUIKERSERVARING

Open Street Map
Deze website maakt gebruik van de API (programmeerinterface) van OpenStreetMap om geografische informatie visueel weer te geven. OpenStreetMap wordt aangeboden op basis van de Open Data Commons (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation. Meer informatie over gegevensverwerking en informatie over gegevensbescherming door OSM vindt u hier.

Bergzeit baseert het gebruik van voornoemde tools op art. 6 lid 1, onder f AVG: de gegevensverwerking vindt plaats om de gebruiksvriendelijkheid op onze website te verbeteren en is dus in ons gerechtvaardigd belang.

VG-WORT
Bergzeit gebruikt "sessiecookies" van VG Wort, München, Duitsland om de toegang tot teksten te meten om de waarschijnlijkheid van kopiëren vast te leggen. Deze metingen worden door INFOnline GmbH uitgevoerd volgens de schaalbare centrale meetmethode (SZM). Ze helpen om de waarschijnlijkheid te bepalen dat individuele teksten worden gekopieerd om de juridische claims van auteurs en uitgevers te vergoeden. Veel van onze pagina's zijn voorzien van JavaScript-oproepen, waarmee Bergzeit de toegang tot het Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) meldt. Dit dient om onze auteurs in staat te stellen deel te nemen aan de verspreiding van VG Wort en is, in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, onder c AVG, gebaseerd op onze wettelijke verplichting om de wettelijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werkt in overeenstemming met § 53 UrhG te leveren.


GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN DE SCHAALBARE CENTRALE MEETMETHODE WEBAANBIEDINGEN

Webaanbiedingen

Onze website en onze mobiele website gebruiken de "Scalable Central Measurement Method" (SZM) van INFOnline GmbH om statistische parameters vast te stellen om de waarschijnlijkheid van het kopiëren van teksten te bepalen.

Daarbij worden anonieme meetwaarden verzameld. Om computersystemen te herkennen, gebruikt de toegangsnummermeting als alternatief een sessiecookie of een handtekening die is gemaakt op basis van verschillende automatisch verzonden informatie van uw browser. IP-adressen worden alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt.

Bij de ontwikkeling van de procedure is rekening gehouden met gegevensbescherming. Het enige doel van de procedure is om de kans te bepalen dat individuele teksten worden gekopieerd.

Er worden nooit individuele gebruikers geïdentificeerd. Uw identiteit is altijd beschermd. U ontvangt geen advertenties via het systeem.

GOOGLE MIJN BEDRIJF

Onze pagina's gebruiken functies van Google Mijn Bedrijf. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Verzamelen en verspreiden van informatie: met de Google Mijn Bedrijf-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. U en andere gebruikers ontvangen gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners via de Google Mijn Bedrijf-knop. Google slaat zowel de informatie op die u heeft opgegeven voor een stuk inhoud in Google Mijn Bedrijf als informatie over de pagina die u bekeek toen u op Google Mijn Bedrijf klikte. Uw Google Mijn Bedrijf-inhoud kan als informatie worden weergegeven samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw Google Mijn Bedrijf-activiteiten om Google Mijn Bedrijf-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google Mijn Bedrijf-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minimaal de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u heeft gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of die andere identificerende informatie over u hebben. Gebruik van de verzamelde informatie: naast de hierboven beschreven doeleinden, wordt de informatie die u verstrekt, gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google. Google kan samengevatte statistieken publiceren over de Google Mijn Bedrijf-activiteiten van gebruikers of deze doorgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

VIMEO

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de videoplugin van Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, VS ("Vimeo"), naar Vimeo verzonden en vervolgens door Vimeo verwerkt. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG.

Google Analytics is automatisch geïntegreerd in de Vimeo video plugin. Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser, evenals informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Google Analytics is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, gestuurd en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt ingekort door het activeren van IP-anonimisering voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Bergzeit heeft geen invloed op en toegang tot de gegevensverwerking door Vimeo, inclusief de instellingen en resultaten van Google Analytics. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensverwerking en informatie over gegevensbescherming door Vimeo vindt u hier.


BEOORDELING (ANALYTICS)

 Gebruik van Google-diensten

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën over uw gebruik van onze website wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, gestuurd en daar opgeslagen. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de desbetreffende technologie is gesloten tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 AVG. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER waarvoor de Europese Commissie bij beschikking een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld.

Onze dienstverleners zijn gevestigd en/of gebruiken servers in landen buiten de EU en de EER. De Europese Commissie heeft voor deze landen geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 

Gebruik van Google  Analytics voor webanalyse

Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Als u onze website vanuit de EU bezoekt, wordt uw IP-adres op een server in de EU opgeslagen om locatiegegevens af te leiden en vervolgens onmiddellijk gewist voordat het verkeer voor verwerking wordt doorgestuurd naar andere servers van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst door Google.

Met het oog op een geoptimaliseerde marketing van onze website maken wij gebruik van de zogenaamde gebruikers-ID-functie. Met behulp van deze functie kunnen wij een unieke, permanente ID aan uw interactiegegevens voor een of meer sessies op onze onlinesites toekennen en zo uw gebruikersgedrag over verschillende apparaten en sessies heen analyseren.

Voor webanalyse en reclamedoeleinden maakt de uitbreidingsfunctie van Google Analytics het zogenaamde DoubleClick-cookie mogelijk om uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren.Google reCAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en voert het een analyse uit van uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamd JavaScript en cookies. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd. Persoonlijke gegevens worden niet uitgelezen of opgeslagen uit de invoervelden van het betreffende formulier.

Gebruik van minubo Business Intelligence

Voor het maken van analyses en rapporten van de contractanalyse en nieuwsbriefgegevens die u hebt gegeven, gebruiken we de Commerce Intelligence Suite van minubo GmbH (Großer Burstah 31, 20457 Hamburg Duitsland). Volgens artikel 6, lid 1, lid 1, letter f) AVG dient dit ons legitieme belang bij een eenvoudige voorbereiding van bedrijfs- en verkoopgegevensrapporten. minubo GmbH treedt in het kader van de orderverwerking alleen volgens onze instructies op als dienstverlener. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.Google Tag Manager
Onze website maakt gebruik van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"), serviceprovider, Google Tag Manager. Deze serviceprovider is een cookievrij domein dat geen persoonlijke gegevens verzamelt. De tool is alleen geïmplementeerd voor het triggeren van andere tags, die op hun beurt gegevens verzamelen en hier worden genoemd. Tags worden gedefinieerd als het typen van gegevenselementen. Voor meer informatie over Google Tag Manager kunt u deze link en deze link volgen.

Global Site Tag
Binnen ons online aanbod wordt de Global Site Tag-technologie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) gebruikt op basis van uw toestemming in de zin van art. 6 par. 1, lid a AVG.

Met behulp van deze technologie wordt de anderszins externe (third-party cookie) opgeslagen cookie-informatie opgeslagen in een cookie bij het adverteerdersdomein (first-party cookies). Om dit te doen, is het noodzakelijk om de tags voor deze technologie op onze hele website te gebruiken, inclusief alle subpagina's: d.w.z. om de sitewide-tags te gebruiken.

U kunt voorkomen dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via deze link. U kunt meer informatie krijgen over de gebruikte technologie. Zie de gegevensbeschermingsbepalingen van Google LLC.

Iconosquare
Binnen ons online aanbod wordt de Iconosquare-dienst van TRIPNITY SAS, 12 rue Armand Barbès, 87000, Limoges, Frankrijk gebruikt op basis van uw toestemming in de zin van art. 6, par. 1, onder a AVG.

De dienst stelt ons in staat om onze Instagram- en Facebook-berichten te plannen en te evalueren. Als u een van onze Instagram- of Facebook-posts oproept of met ons in contact komt op Instagram of Facebook, wordt deze informatie doorgegeven aan Iconosquare. Iconosquare voorziet ons van analyses en evaluaties van gebruikersgedrag op onze social mediakanalen. Deze informatie wordt gebruikt om onze aanwezigheid op sociale media te plannen en te verbeteren. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van ons social media-aanbod kan worden verzonden naar servers van Iconosquare-partnerbedrijven in de VS en daar worden opgeslagen. Iconosquare verzamelt de bijnaam, gebruikerscommentaren en verkeersgegevens van uw communicatie (Bergzeit kent deze communicatiegegevens niet in detail, maar nemen in ieder geval het IP-adres van de gebruiker op). Persoonlijke gegevens die door Iconosquare worden verzameld, worden uiterlijk na 180 dagen verwijderd.

Raadpleeg het privacybeleid van Iconosquare voor meer informatie.

Zoovu
Bergzeit gebruikt de aankoopadviessoftware van Zoovu Germany GmbH, Skalitzer Straße 104, 10997 Berlijn, Duitsland.

Zoovu is een "digitale aankoopadviseur" die de productselectie afstemt op de behoeften van de klant en onze klanten helpt bij het nemen van een aankoopbeslissing.

Als u ons toestemming heeft gegeven, gebruikt Bergzeit cookies (cookie-ID) om de volgende gegevens te gebruiken om het gebruik van de software mogelijk te maken, te verbeteren en te evalueren:
• Beantwoorden / status van vragenlijsten van de consulting software
• Klantinteracties (bijv. Klikfrequentie van productpagina's, voltooiingspercentage van aankopen) bij gebruik van de digitale aankoopadviseur
• Sessiegegevens die (foutloos) gebruik mogelijk maken.
• Indien de gebruiker geen toestemming geeft, worden alleen de functies van de aankoopadviseur die nodig zijn voor het ter beschikking stellen van de software ter beschikking gesteld.

Er vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats, noch voor het verstrekken van de aankoopadviseur, noch voor de analyse van gebruikersinteracties. Het is op geen enkel moment mogelijk om de identiteit van de gebruiker af te leiden (in het bijzonder bij gebruik van de gegenereerde cookie-ID).TARGETING & RECLAME

E-mailnieuwsbrief met aanmelding

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, zal Bergzeit de daarvoor benodigde gegevens of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen conform art. 6, lid 1, sub a AVG.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en dat kan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in deze privacyverklaring is beschreven of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na de uitschrijving verwijdert Bergzeit uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of Bergzeit het recht voorbehoudt om uw gegevens te gebruiken op manieren die wettelijk zijn toegestaan en waarvan Bergzeit u in deze privacyverklaring op de hoogte stelt.

E-Mailnieuwsbrief zonder aanmelding en zonder uw recht van bezwaar

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, behouden wij ons het recht voor, op basis van artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet, om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te doen voor soortgelijke producten uit ons assortiment. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het aanspreken van onze klanten in de reclame, die zwaarder wegen dan de belangen van de klant.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclamemail voorziene link, zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven te maken. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 a AVG of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.Verzending van de nieuwsbrief
De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verstuurd in het kader van een verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

Emarsys

Voor zover je ons toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. a. DSGVO, worden technologieën van Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München ("Emarsys") gebruikt in het kader van ons aanbod. Onze nieuwsbrief wordt in eerste instantie verzonden via Emarsys als technische dienstverlener. Tegelijk stellen de technologieën die hiervoor gebruikt worden ons in staat de reclame-aanpak voor onze klanten via e-mail en post te personaliseren, zodat we je individueel en over de meest geschikte productaanbiedingen kunnen informeren. Daartoe wordt een statistische evaluatie uitgevoerd door de gegevens die je bij je inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt (meestal met name je e-mailadres, naam) te combineren in de vorm van een klant-ID en de gegevens uit je bestelgeschiedenis (meestal besteldatum, land en postcode, inhoud van je boodschappenmandje, klantnummer, geziene en bestelde producten) om overeenkomstige gebruikersprofielen te maken. Op basis hiervan worden individuele productaanbevelingen gegenereerd en hebben we de mogelijkheid je gepersonaliseerde inhoud en kortingsacties te sturen.

 De evaluatie wordt uitgevoerd met behulp van cookies en tracking pixels die op onze website worden opgeslagen. Zo kan bepaald worden of bepaalde nieuwsbriefberichten geopend werden en op welke links eventueel geklikt werd. Met behulp van conversietracking kan ook worden nagegaan of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt.

 Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld; ze worden niet met verdere persoonsgegevens in verband gebracht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of totdat je je toestemming intrekt.

 Emarsys handelt in onze naam.Google Ads Remarketing
Bergzeit gebruikt Google Ads om voor deze website te adverteren in zoekresultaten van Google en op websites van derden. Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde remarketingcookie van Google geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u heeft bezocht. Dit gebeurt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, lid a AVG. Na het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u met Google heeft afgesproken dat uw web- en app-browsergeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op internet vindt te personaliseren. Als u in dit geval bent aangemeld bij Google terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing te maken en te definiëren. Hiervoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en wordt geëxploiteerd onder Iers recht, met hoofdkantoor in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.nl).

Voor zover informatie wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS, is het volgende van toepassing: Als Bergzeit gegevens verwerkt in een derde land, dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), of als Bergzeit gegevens in het kader van het gebruik van derdendiensten of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven plaatsvindt, dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten doet. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Via deze link kunt u de remarketingcookie deactiveren. Daarnaast kunt u informatie over het plaatsen van cookies opvragen bij de Digital Advertising Alliance en hiervoor instellingen maken.


Double Click
DoubleClick by Google is een serviceprovider van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). DoubleClick gebruikt cookies om u advertenties te tonen die voor u relevant zijn. Er worden geen gegevens over uw identiteit opgeslagen. Via de browser wordt u een pseudoniem identificatienummer toegewezen dat wordt gebruikt om te controleren welke advertentie voor u relevant is. Met behulp van DoubleClick-cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, maar wordt het plaatsen van advertenties op onze website of Google-partnerwebsites gestuurd op basis van gedrag tijdens eerdere bezoeken. De informatie die door de DoubleClick Tag wordt gegenereerd, wordt opgeslagen op een server in de VS. Als u niet akkoord gaat met het genereren en opslaan van de gegevens, kunt u de cookies hier deactiveren door de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Het verzamelen en back-uppen van niet-persoonlijke gegevens is in ons gerechtvaardigd belang om onze reclameactiviteiten continu te kunnen optimaliseren. Art. 6, lid 1, lid a AVG en lid. f AVG.

BingAds Remarketing
Bergzeit gebruikt BingAds om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN en op websites van derden. Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u heeft bezocht. Dit gebeurt op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, lid a AVG. Na het doel en het einde van het gebruik van BingAds Remarketing door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

BingAds is een aanbieding van Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Voor zover informatie wordt overgedragen naar Microsoft-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, geldt het volgende:

Als Bergzeit gegevens verwerkt in een derde land, dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), of als verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, dit alleen gebeurt in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

Via deze link kunt u de remarketingcookie deactiveren. Daarnaast kunt u meer te weten komen over het instellen van cookies van de Digital Advertising Alliance en hiervoor instellingen maken.

Awin
Bergzeit brengt via haar reclamepartner AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland ("AWIN"), ruimte voor advertenties van derden op de markt. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. AWIN kan cookies gebruiken om de voortgang van de betreffende bestelling te volgen en in het bijzonder om te controleren of u op de betreffende advertentie heeft geklikt en vervolgens het product heeft besteld. Voor dit doel worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld, aan AWIN doorgegeven en door AWIN verwerkt. Bergzeit heeft geen invloed op deze gegevensverwerking. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG.

OUTTRA
Bergzeit werkt ook samen met het aangesloten netwerk van Outtra.

Een aangesloten netwerk is een serviceprovider die optreedt als tussenpersoon tussen adverteerders (Bergzeit) en uitgevers (website-exploitanten).

Website-exploitanten kunnen een dergelijke samenwerking met Bergzeit aangaan via het OUTTRA-netwerk. Voor dit partnerschap integreren de uitgevers producten die door Bergzeit worden aangeboden op hun website en leiden zo de gebruiker naar onze website.

Als de gebruiker op onze website koopt, ontvangt de websitebeheerder een commissie. Bergzeit verzend geen persoonlijke gegevens naar de netwerken. Alleen informatie over de aankoop, zoals bestellings-ID, product-ID en de prijs van de gekochte producten, worden verzonden. Deze overdracht vindt plaats in de zin van art. 6, lid 1, zin 1, letter a AVG op basis van uw toestemming.CRITEO
Via onze reclamepartner Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ("Criteo"), promoot Bergzeit deze site in de zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch een retargeting cookie ingesteld door Criteo of zijn partners om op interesse gebaseerde reclame mogelijk te maken met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG. Bergzeit bepaalt de parameters van elke reclamecampagne, Criteo is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering (bijvoorbeeld de beslissing over de plaatsing van individuele advertenties). De gegevens die automatisch door Criteo worden verzameld (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser en informatie over uw gebruik van onze website) kunnen door Criteo worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen en worden doorgegeven aan Criteo-reclamepartners.


Facebook Pixel
Bergzeit gebruikt de Facebook-pixel in het kader van de technologieën van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") zoals hieronder beschreven. De Facebook-pixel wordt gebruikt om automatisch gegevens te verzamelen en op te slaan (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons aangegeven gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of een nieuwsbriefregistratie), van waaruit gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt.

Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze website automatisch een cookie ingesteld door de Facebook-pixel, waardoor uw browser bij het bezoek aan andere websites automatisch wordt herkend aan de hand van een pseudoniem cookie-ID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en groepsreclame. Bergzeit heeft geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook en ontvangen alleen statistieken op basis van Facebook-pixels.

De informatie die automatisch wordt verzameld door Facebook-technologieën over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Als de overdracht van gegevens aan de VS onze verantwoordelijkheid is, is onze samenwerking gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook.

Pinterest Retargeting (Pinterest Tag)
Voor webanalyse en reclamedoeleinden op Pinterest en websites van derden, wanneer u onze website bezoekt met behulp van technologie van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"), worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of nieuwsbriefregistratie) en een pseudoniem cookie-ID, en op basis van de pagina's die u bezoekt, automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk gemaakt. Uit de verzamelde gegevens worden gebruikersprofielen aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Pinterest zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Pinterest-account en deze gebruiken om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren. Bergzeit heeft geen invloed op de gegevensverwerking door Pinterest en ontvangen alleen statistieken op basis van Facebook-pixels. Dit stelt ons in staat om uw latere gebruikspatronen te meten voor de analyse van de website en het volgen van gebeurtenissen wanneer u onze website bezoekt via een Pinterest-advertentie. De informatie die automatisch door Pinterest wordt verzameld, wordt meestal overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS, en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG.PSM Connexity
Op deze website worden verkooppixels van Connexity Inc. (2120 Colorado Ave. Ste. 400 Los Angeles, CA 90404) gebruikt. Deze cookie wordt uitgevoerd zodra gebruikers een bestelproces hebben voltooid. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, alleen een gepseudonimiseerde vorm van het IP-adres wordt toegewezen aan het gebruikersgedrag tijdens het bestelproces (bijv. Waarde van het winkelwagentje, aantal producten). Ons legitieme belang ligt in het toewijzen van verkoop, het verbeteren van marketingactiviteiten en het uitoefenen van civielrechtelijke claims. De gegevens worden over het algemeen opgeslagen voor de duur van de nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen. De verzamelde gegevens worden vervolgens verwijderd. U kunt het privacybeleid van connexity lezen op deze link. Als u niet akkoord gaat met het verzamelen van niet-persoonlijke gegevens, kunt u deze in uw browser deactiveren met een do-not-track-instelling.


11. REVIEW HERINNERINGEN PER E-MAIL

Evaluatieherinnering door Trusted Shops
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, lid a AVG, zal Bergzeit uw e-mailadres doorgeven aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.nl) zodat ze u per e-mail een recensieherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.

12. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

12.1 Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang
 • overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen
 • overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om
  • de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen
  • redenen van algemeen belang
  • rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien
  • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist
  • de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet
  • wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
  • u overeenkomstig artikel 21 AGV beywaar heeft gemaakt tegen de verwerking
 • overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
 • overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht van bezwaar
Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.


12.2 Contact

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens in onze colofon.

Functionaris voor gegevensbescherming
Nelly Born
Georg-Kaindl-Strasse 1
83624 Otterfing, Duitsland
datenschutz@bergzeit.de


13. SL- BZW. TLS-ENCRYPTIE

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

14. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Bergzeit GmbH behoudt zich het recht voor om deze gegevensbeschermingsrichtlijn te wijzigen of aan te passen, voor zover de voortdurende technische ontwikkeling op het gebied van IT en internet dit vereist.


15. AFBEELDINGCREDITS

Homepage
Voor alle afbeeldingen die op onze homepage worden gebruikt, wordt het auteurschap in de afbeelding zelf genoemd. Voor alle afbeeldingen zonder naam, volgens § 15 UrhG en § 19a UrhG, ligt het copyright van de gebruikte afbeeldingen bij Bergzeit GmbH.

Onlineshop
Alle afbeeldingen die in onze online winkel worden gebruikt, kunnen zonder vermelding van het auteurschap worden gebruikt en werden voor dit doel door de fabrikanten ter beschikking gesteld.

Alle andere beeldrechten volgens § 15 UrhG en § 19a UrhG op de gebruikte afbeeldingen liggen bij Bergzeit GmbH.

Status Januari 2024