MMD creëert transparantie voor groene labels

We willen moediger zijn. Wat betreft onze persoonlijke grenzen in de bergsport, maar ook wat betreft de keuze van onze producten. Voor ons horen duurzaamheid en bergsport bij elkaar. Met MMD willen we nog een stap verder gaan. MMD staat voor Mens - Milieu - Dier, dit zijn onze drie categorieën waarmee klanten onze producten kunnen filteren op hun sociale, ecologische en dierenwelzijnseigenschappen. We zijn er vast van overtuigd dat elke moedige stap bijdraagt tot een duurzamer pad.


Bij Bergzeit hebben we onze duurzame kenmerken vooral gedefinieerd in termen van officiële labels en certificaten. Deze kunnen in drie categorieën verdeeld worden: mensen, milieu en dieren. De menselijke categorie kijkt naar sociale factoren in het fabricageproces, zoals de arbeidsomstandigheden waaronder de producten gemaakt werden. In de milieucategorie wordt rekening gehouden met alle ecologische factoren die een rol spelen bij de productie. De laatste categorie, dier, vat alle factoren in het productieproces samen waarbij dieren betrokken zijn, zoals het winnen van wol voor de productie van een trui.