Bedrijfsgegevens


Klantenservice: Om te zorgen dat we je vraag snel en doelgericht kunnen beantwoorden, vragen we je om contact op te nemen via het contactformulier.

Bergzeit GmbH

Georg-Kaindl-Str. 1
83624 Otterfing
Duitsland
Telefoon: +49 8021 506 20111
E-mail: office@bergzeit.de

CEO: Martin Stolzenberger, Markus Zabel

Kamer van Koophandel: München, HRB 163498

Btw-identificatienummer(s): DE814724454

Verantwoordelijk in de zin van artikel 18 MStV
Bergzeit GmbH
Georg-Kaindl-Str. 1
83624 Otterfing
Duitsland

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan.
Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Alle inhoud op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud van onze eigen website te allen tijde correct, volledig en actueel is. Volgens § 7 (1) van de Duitse Telemediawet (TMG) zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op onze website in overeenstemming met de algemene wetgeving. Er bestaat geen verplichting om door derden doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren in overeenstemming met §§ 8-10 TMG. Dit heeft geen invloed op verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren die voortvloeien uit algemene wetgeving. We zullen inhoud van het bovengenoemde type echter onmiddellijk verwijderen als we ons bewust worden van eventuele wettelijke overtredingen. Aansprakelijkheid kan alleen worden aanvaard vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke overtreding.

Aansprakelijkheid voor links
Onze pagina's bevatten links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van de gelinkte websites. Dienovereenkomstig kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor deze inhoud van derden. Voor de inhoud van de gelinkte websites is altijd de desbetreffende aanbieder of site-exploitant verantwoordelijk. De gelinkte websites werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Op dat moment waren er echter geen wetsovertredingen herkenbaar. Een permanente controle van alle inhoud van de gelinkte website is zonder concreet bewijs van een rechtsschending niet mogelijk. Desondanks zullen we links onmiddellijk verwijderen als we ons bewust worden van eventuele juridische overtredingen.

Bergzeit Magazine
Redactionele leiding en verantwoordelijkheid in de zin van § 55 RVSt voor www.bergzeit.de/magazin: Stefan Rehm (Georg-Kaindl-Str. 1, 83624 Otterfing)

E-mail: stefan.rehm@bergzeit.de

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ongevraagd ingezonden manuscripten, foto's, dia's, boeken, materiaal enz. Alle teksten, logo's en de lay-out, inclusief alle delen daarvan, zijn auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders bepaald door auteursrecht en andere regelgeving. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bergzeit.

Alle informatie is met zorg samengesteld en wordt naar beste weten verstrekt. Een garantie voor de juistheid en elke aansprakelijkheid zijn echter uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor de duur en technische eisen van tochten, de moeilijkheidsclassificatie en alle informatie over de producten in de Bergzeit Shop.

Auteursrechtelijke informatie met betrekking tot de door ons op deze website gebruikte afbeeldingen
Auteursrecht: De op onze website gepubliceerde informatie (tekst en beeldmateriaal, grafieken etc.) en de structuur ervan vallen onder het auteursrecht van Bergzeit GmbH, voor zover in onze gegevensbeschermingsverklaring niet door een andere copyrightvermelding naar het auteursrecht van derden (in het bijzonder bij beeldmateriaal) wordt verwezen. Bovendien zijn productnamen, afbeeldingen, logo's en fabrikantnamen gedeeltelijk onderworpen aan het auteursrecht van derden. Elk gebruik buiten de nauwe grenzen van het auteursrecht is zonder toestemming niet toegestaan en strafbaar. Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze wettelijke meldingsplicht voor het ongevraagd toesturen van reclame en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam e-mails.