"Wij zien duurzaamheid als een langetermijnbeheer dat essentieel is voor de toekomstige levensvatbaarheid van onze planeet en ons bedrijf. Daarom staat duurzaamheid bij Bergzeit op het hoogste strategieniveau."


Markus Zabel, Directie
Wij bepalen onze duurzaamheidsstrategie op basis van onze acht actieterreinen, die door de optimalisatievelden gespecificeerd worden. Door middel van deze strategie willen we de milieu- en klimaatdoelstellingen bereiken die we onszelf gesteld hebben.


Onze milieudoelstellingen bestrijken verschillende actieterreinen:

#Materiaalwijzigingen:
 • Formaatoptimalisatie van de automatische doos om het gebruik van handmatige dozen te verminderen (tot 31.12.2023)
 • Het aandeel van zendingen in papieren enveloppen verhogen tot 40% (tot 31.12.2023)
 • Opties onderzoeken om het gebruik van wegwerppallets te verminderen (tot 31.12.2023)
 • Verdere vermindering van het aantal verzenddocumenten per pakket met 50% ten opzichte van 2022 (tot 31.12.2024)
#Verkeerswijzigingen:
 • Uitvoering van een proefproject over klimaatneutrale kilometers (tot 31.12.2022)
#Voedingswijzingen:
 • Het verhogen van de regionale en seizoensgebonden inkoop van voedsel en het verminderen van dierlijke producten in onze biologische kantine (tot 31.12.2023)
#Energiewijzingen:
 • Haalbaarheidsstudie en ontwikkeling van een alternatief verwarmingsconcept voor de logistiek in Otterfing (tot 31.12.2023)
 • Vermindering van het elektriciteitsverbruik met 10% (vergeleken met 2022) op alle drie locaties (tot 31.12.2024)
 • Vermindering van het gasverbruik op de locatie Otterfing met 20% (vergeleken met 2022) (vóór 31.12.2024)
 • Omzetting van de aardgascontracten in Otterfing en Gmund naar biogas (vóór 01.01.2024)


Onze klimaatdoelstellingen bestaan uit een vermindering van de directe en indirecte CO2-uitstoot:

 • Vermindering van de directe CO2-uitstoot met 70% (scope 1 & 2).
 • Vermindering van de indirecte CO2-uitstoot met 50% (scope 3).
Directe uitstoot onder ander door o.a.:
 • Verandering van bedrijfsvoertuigen naar e-mobiliteit   
 • Gedecentraliseerde energieopwekking via eigen fotovoltaïsche systemen
 • Vermindering van het eigen CO2-verbruik, bijvoorbeeld door efficiëntere systemen, klimaatvriendelijker gedrag
Indirecte uitstoot onder ander door o.a.:
 • Vermindering en omschakeling van zakenreizen naar duurzame vervoermiddelen, bijv. minder face-to-face vergaderingen en minder vliegreizen
 • Meer prikkels voor duurzame mobiliteit onder werknemers door een uitgebreid mobiliteitsconcept
 • Optimaliseren van interne inkoop, bijv. verbruiksgoederen van gerecycled materiaal en korte transportroutes
 • Vermindering van afval, bijv. door herbruikbare systemen, optimalisering van recycling en betere afvalscheiding
 • Optimalisering van de CO2-balans van onze interne catering, bijv. minder dierlijke producten
Naast onze eigen reducties willen we ook invloed hebben op de toeleveringsketen:
 • In 2026 zullen we ten minste 80% van onze omzet genereren bij fabrikanten die zichzelf ambitieuze klimaatdoelen hebben gesteld. Dat wil zeggen:
  • Doelstellingen in het kader van het Science-Based Targets Initiative of,
  • Een klimaatdoelstelling die aantoonbaar voldoet aan het klimaatakkoord van Parijs en rekening houdt met het GHG-protocol.