Kennisgeving

Werknemers in het bedrijf of externe dienstverleners zijn vaak de eersten die onregelmatigheden herkennen en kunnen door kennisgeving ervoor zorgen dat wettelijke overtredingen worden ontdekt, onderzocht, vervolgd en voorkomen. Klokkenluiders nemen verantwoordelijkheid voor het bedrijf en verdienen daarom bescherming tegen de dreiging van discriminatie vanwege hun melding, die hen kan afschrikken.

We onderzoeken alle meldingen van overtredingen zorgvuldig en vertrouwelijk.

Het doel van de HinSchG (Wet op de bescherming van klokkenluiders) is om personen te beschermen die tijdens hun professionele/dienstverlenende activiteiten informatie hebben verkregen over overtredingen en deze melden. De HinSchG verbiedt represailles tegen klokkenluiders.

De wet stelt inhoudelijke eisen aan een melding: Een melding moet informatie bevatten over overtredingen die strafbaar zijn met strafrechtelijke of administratieve boetes of die in strijd zijn met andere nationale en EU-brede regelgeving of in strijd zijn met de doelstellingen daarvan. Meldingsgevallen zijn gestandaardiseerd in § 2 van de HinSchG.

Meldingen zonder verwijzing naar de overtreding worden niet in behandeling genomen.

De melding kan mondeling of in tekstvorm worden gedaan. Daarnaast moet de persoon die de melding doet in de gelegenheid worden gesteld om de bevoegde persoon van het interne meldpunt persoonlijk te ontmoeten.

Als je een melding wilt doen, neem dan contact met ons op via e-mail: hinweisgeber-meldestelle@bergzeit.de